Windykacja należności oznacza dochodzenie roszczeń związanych z zaległą płatnością. Proces ten polega użyciu wszelkich dostępnych instrumentów prawnych, aby odzyskać dług, którego nie chce spłacić dłużnik. Windykacja należności może być procesem długotrwałym, jednak przy odpowiednim zaangażowaniu, wiedzy prawniczej i doświadczeniu, daje dokonałe rezultatu w postaci odzyskania windykowanej należności od dłużnika.

Rozróżniamy kilka metod windykacji należności:

  • windykację należności polubowną
  • windykację sądową
  • windykację komorniczą i pokomorniczą
  • windykację karną

Z przyjemnością służymy Państwu pomocą prawną przy każdym z wyżej wymienionych typów windykacji należności.