Celem Kancelarii Adwokackiej Piekarczyk jest osiągnięcie konkretnego skutku, a mianowicie odzyskanie Waszych pieniędzy.

W obecnej sytuacji gospodarczej uzyskanie korzystnego wyroku nie gwarantuje odzyskania należności pieniężnych zasądzonych wyrokiem sądu powszechnego. W większości wypadków wierzyciele zobowiązani są do występowania na drogę postępowania egzekucyjnego celem przymuszenia dłużnika do zwrotu pieniędzy.

Celem zaspokojenia Państwa oczekiwań Kancelaria Adwokacka Piekarczyk zawarła porozumienie z Komornikiem Sądowym prowadzącym Kancelarię w miejscowości Trzebnica. Każda ze spraw naszych klientów prowadzona jest ze szczególną wnikliwością. W zależności od Państwa potrzeb zarówno Kancelaria Adwokacka, jak i Komornik Sądowy są w stanie udzielić Państwu wszelkich informacji na temat przebiegu i podjętych czynności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Dla stałych klientów kancelarii dostępny jest także bezpośredni numer telefonu komórkowego będącego własnością Komornika Sądowego. Z woli klienta czynności egzekucyjne mogą być przeprowadzane także w jego obecności bezpośrednio w miejscu zamieszkania dłużnika, miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź w miejscu położenia majątku należącego do dłużnika.